Skip to content
Actief luisteren

Mensen luisteren naar elkaar, maar veel mensen horen lang niet altijd wat er precies gezegd wordt. Dit kan komen doordat mensen al van te voren meningen vormen, er allerlei gedachten door mensen hun hoofd spoken en mensen snel worden afgeleid. Actief luisteren is heel lastig, maar het is wel te leren. Actief luisteren is horen wat de ander zegt en is een actief proces. Bij dit proces wordt bewust besloten om naar een ander te luisteren en te begrijpen wat er gezegd wordt. Deze term is in 1957 door twee Amerikaanse psychologen bedacht. Het doel van actief luisteren is wederzijds contact te verbeteren

Actief luisteren is een vaardigheid dat tijd en geduld kost om goed te ontwikkelen. Goed concentreren is hiervoor essentieel. Afleiding is de grootste boosdoener om niet actief te kunnen luisteren. Tijdens het luisteren naar anderen spoken er vaak allerlei gedachten door iemands hoofd en zijn er allerlei prikkels van buitenaf die het moeilijk maken om goed te concentreren op wat een ander verteld.

Een techniek die helpt om actief te luisteren is het tussendoor kort herhalen van de spreker. Dit geeft de spreker het vertrouwen dat hij gehoord wordt en het dwingt de luisteraar om te snappen wat er gezegd wordt. Deze techniek wordt ook wel reflectie genoemd.

Actief luisteren is een onderwerp waar Pricon zich veel mee bezig houdt, omdat wanneer het goed wordt gedaan dit de kwaliteit van haar dienst verhoogd. Alle werknemers van Pricon proberen altijd om actief te luisteren zodat zij alle bellers duidelijk begrijpen waardoor ze zo goed mogelijk geholpen kunnen worden.

Bron: Mulder, P. (2018) ToolsHero

Heeft u een vraag?

Laat uw gegevens achter of neem contact met ons op.

Ik heb een vraag over een dienst