Skip to content

Privacy en
Cookieverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent.

Pricon B.V. is een facilitair 24/7 klantcontactcenter.

Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van toegang tot onze site het gebruik maken van de functionaliteiten hiervan;
  • Als u contact heeft met ons om u vraag of verzoek te behandelen. Dit kan telefonisch (hierbij kunnen gesprekken opgenomen worden voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), per mail, via het contactformulier op de website of via social media;
  • Voor het samenstellen van statistieken om onze website te optimaliseren.

We verwerken persoonsgegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk om onze diensten te kunnen leveren. Hiernaast kunnen we persoonsgegevens verwerken omdat dit op grond van een wettelijke verplichting noodzakelijk is.

Soorten persoonsgegevens

Voor de in deze privacyverklaring benoemde doeleinden gebruiken we de volgende gegevens:

  • Naam en/of bedrijfsnaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • IP-adres;
  • Cookie-ID;
  • Persoonsgegevens die u eventueel extra met ons deelt.

Gegevensdeling met derden

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De persoonsgegevens verzameld via de website, worden niet aan derde partijen verstrekt. Persoonsgegevens die door u verstrekt zijn zullen niet aan derde partijen worden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Pricon gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van een veilige overdracht van persoonsgegevens en veilige communicatie. Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Cookies zijn eenvoudige kleine bestandjes die met pagina’s van de website worden meegestuurd en door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De website functioneert het best wanneer u cookies accepteert. Dit kunt u eenvoudig doen door de cookiemelding te accepteren die verschijnt tijdens uw eerste bezoek aan de website.

U kunt cookies natuurlijk ook verwijderen of uitschakelen. Als u dit wenst te doen dan stelt u uw internetbrowser zo in dat deze geen cookies meer opslaat. Alle informatie die eerder is opgeslagen kunt u via de instellingen van uw browser verwijderen.

Noodzakelijke/functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website en om de website te beschermen.

Analytische cookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe de website gebruikt wordt door bezoekers. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren en zorgen dat deze beter aansluit bij de wensen van bezoekers.

Pricon maakt gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op de website. Informatie over gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in het Privacybeleid van Google.

Ook maakt Pricon gebruik van Hotjar om het scroll- en klik-gedrag van de bezoeker te analyseren. De gegevens komen geanonimiseerd binnen.

Tracking cookies

Wij maken gebruik van Leadinfo. Er worden Er worden 2 analytische cookies geplaatst door LeadInfo. We gebruiken LeadInfo om inzicht te krijgen in welke bedrijven onze website bezoeken. De Database van Leadinfo matcht een IP-adres en koppelt hier een bedrijf aan. Lees op deze pagina meer over AVG en Leadinfo.

Bewaren

Pricon bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Uw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk om onze doeleinden te bereiken of om de overeenkomst na te komen.

Uw rechten

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te verplaatsen, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u doen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Ingeval van een verzoek vragen wij u om zich adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen. Daarnaast heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over verwerkingen van uw persoonsgegevens. Neemt u hiervoor contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gezet. Om deze reden verdient het aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, dan ben u altijd op de hoogte van wijzigingen.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens

Pricon B.V.
Westeind 52A
7811 ME Emmen
Telefoonnummer: 085-7733377  
Email: info@pricon.nl.
KvK nummer: 24252923

Heeft u vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact op met onze juridisch medewerker:
Naam: Anne Meijerink.
Email: anne.meijerink@pricon.nl

Heeft u een vraag?

Laat uw gegevens achter of neem contact met ons op.

Ik heb een vraag over een dienst