Skip to content

Onderzoek 2022

E-mailgedragslijn bij gemeenten

Gepubliceerd op dinsdag 16 augustus 2022

In dit onderzoek is door Pricon onderzocht of Nederlandse gemeenten per e-mail goed bereikbaar zijn. Als uitgangspunt is gekeken naar de e-mailgedragslijn voor overheden.

Hierbij zijn onder andere de eventuele belemmeringen om een eenvoudige vraag te kunnen mailen en de responstijd van gemeenten (op een per mail ingediende eenvoudige vraag) in kaart gebracht. Lees hier de volledige onderzoeksverantwoording.

Update 31 augustus 2022: rectificatie m.b.t. de gemeente Stede Broec

Bekijk ook de onderzoeksresultaten van 2023 en 2024.

Over Pricon

Pricon is inmiddels al 30 jaar een van de grootste spelers binnen de Nederlandse klantenservicebranche.

Bedrijven en organisaties kunnen bij ons terecht voor onze telefoonservice, antwoordservice, storingsdienst of e-mailopvang met 24-uurs bereikbaarheid. Ook de gehele klantenservice uitbesteden blijkt voor veel van onze klanten de ideale oplossing.

Landelijke uitkomsten

Geen e-mailadres

Bij 25% van de gemeenten is geen e-mailadres aanwezig op de website. Bij deze gemeenten kun je daardoor alleen ‘per mail contact opnemen’ aan de hand van een contactformulier.

Privacy

Bij 12 % van de gemeenten kun je alleen mailen via  een contactformulier waarbij je verplicht bent om ook onnodig persoonlijke gegevens zoals adres, geboortedatum, of telefoonnummer te delen.

Geen ontvangstbevestiging

37% van de gemeenten stuurt geen ontvangstbevestiging als je een simpele vraag naar de gemeente mailt.

Volgens de e-mailgedragslijn voor overheden moeten gemeenten altijd een ontvangstbevestiging sturen bij een vraag die per e-mail binnenkomt.

Antwoord niet op tijd

29% van de gemeenten antwoordt per mail niet tijdig genoeg op een simpele vraag.

Volgens de e-mailgedragslijn voor overheden moeten gemeenten binnen twee werkdagen antwoord geven op een simpele vraag.

Na drie weken nog geen antwoord

13% van de gemeenten heeft na drie weken nog steeds geen antwoord gestuurd na het mailen van een simpele vraag.

Overzicht responstijd

71% van de gemeenten heeft binnen twee werkdagen een antwoord gestuurd.

8% van de gemeenten heeft binnen één week een antwoord gestuurd.

5% van de gemeenten heeft binnen twee weken een antwoord gestuurd.

2% van de gemeenten heeft binnen drie weken een antwoord gestuurd.

13% van de gemeenten heeft na drie weken nog steeds geen antwoord gestuurd.

Verschillen tussen provincies

Geen e-mailadres

Bij 25% van de gemeenten is geen e-mailadres aanwezig op de website. 

In de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht ligt dit percentage hoger dan gemiddeld.

In Zuid-Holland is, met een percentage van 46%, zelfs bijna in de helft van alle gemeenten geen e-mailadres aanwezig op de website.

De drie noordelijke provincies Drenthe, Groningen en Friesland doen het het best als het gaat om het aanwezig zijn van een e-mailadres op de website.

Privacy

Bij 12% van de gemeenten kun je alleen mailen via  een contactformulier waarbij je verplicht bent om ook onnodig persoonlijke gegevens zoals adres, geboortedatum, of telefoonnummer te delen.

In de provincies Zuid-Holland (25%), Utrecht (23%) en Flevoland (17%) ligt het percentage aanzienlijk hoger dan gemiddeld.

In de provincies Zeeland, Drenthe en Groningen kun je in iedere gemeenten een simpele vraag mailen, zonder daarbij ook onnodig persoonlijke gegevens te moeten delen.

Geen ontvangstbevestiging

Gemiddeld stuurt 37% van de gemeenten geen ontvangstbevestiging als je een simpele vraag mailt.

In de provincies Flevoland (67%), Zeeland (62%), Gelderland (52%), Friesland (50%), Drenthe (42%) en Noord-Holland (41%) sturen gemeenten vaker dan gemiddeld geen ontvangstbevestiging.

In de provincies Utrecht (35%), Zuid-Holland (35%), Groningen (30%), Noord-Brabant (27%), Limburg (26%) en Overijssel (20%) sturen gemeenten minder vaak dan gemiddeld geen ontvangstbevestiging.

Volgens de e-mailgedragslijn voor overheden moeten gemeenten altijd een ontvangstbevestiging sturen bij een vraag die per e-mail binnenkomt.

Antwoord niet op tijd

Gemiddeld antwoordt 29% van de gemeenten niet tijdig genoeg op een simpele vraag per mail.

In de provincies Flevoland (50%), Zeeland (46%), Noord-Brabant (41%) en Gelderland (36%) ligt dit percentage hoger dan gemiddeld.

In de provincies Zuid-Holland (29%), Friesland (28%), Drenthe (25%), Limburg (19%), Utrecht (15%), Overijssel (12%) en Groningen (10%) ligt dit percentage lager dan gemiddeld.

Na drie weken nog geen antwoord

13% van de gemeenten heeft na drie weken nog steeds geen antwoord gestuurd na het mailen van een simpele vraag.

In de provincies Flevoland (33%), Friesland (28%), Drenthe (25%), Zeeland (23%), Noord-Holland (18%) en Noord-Brabant (14%) ligt dit percentage hoger dan gemiddeld.

In de provincies Gelderland (12%), Utrecht (12%), Zuid-Holland (12%) en Limburg ligt dit percentage lager dan gemiddeld.

Overijssel en Groningen zijn de enige provincies waar elke gemeente binnen drie weken heeft geantwoord.

Uitkomsten per provincie

Groningen

In de provincie Groningen hebben negen van de tien gemeenten (90%) een e-mailadres op de website vermeld, wat aanzienlijk hoger is dan het landelijk gemiddelde van 75%.

De gemeente Groningen is de enige gemeente binnen de provincie waar geen e-mailadres op de website staat vermeld. Via het contactformulier is het echter wel mogelijk om een eenvoudige vraag te stellen zonder verplicht onnodige informatie te moeten delen. Op het gebied van privacy levert dit dus geen barrières op. 

De gemeenten Midden-Groningen, Westerwolde en Pekela verstuurden geen ontvangstbevestiging. Hierdoor komt het percentage gemeenten die geen ontvangstbevestiging sturen op 30%. 

Op gebied van responstijd (op een eenvoudige vraag) presteert de provincie Groningen het beste van Nederland. Slechts 10% van gemeenten antwoordt niet binnen twee werkdagen op een eenvoudige vraag. Bovendien is er geen gemeente die na drie weken nog steeds niet had geantwoord.

 

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Groningen:

Friesland

In de provincie Friesland hebben veertien van de zestien gemeenten (89%) een e-mailadres op hun website vermeld, wat ruim boven het landelijk gemiddelde van 75% ligt. 

De gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân zijn de enige gemeenten waar er geen e-mailadres op de website vermeld staat. Daarvan is Súdwest-Fryslân de enige gemeente die je bij het contactformulier (ook voor het stellen van een eenvoudige vraag) verplicht om onnodige informatie te delen. Op het gebied van privacy levert dit dus mogelijk barrières op. 

50% van de gemeenten in Friesland heeft geen ontvangstbevestiging gestuurd. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde van 37%. Het gaat om de gemeenten Ameland, De Fryske Marren, Leeuwarden, Oostellingwerf, Opsterland, Schiermonikoog, Súdwest-Fryslân, Terschelling en Weststellingwerf. 

In Friesland hebben gemeenten iets vaker dan gemiddeld op tijd geantwoord op een eenvoudige, doordat 72% van de gemeenten binnen twee werkdagen een antwoord heeft gestuurd. Dit houdt in dat 28% van de gemeenten een eenvoudige vraag later heeft beantwoord dan staat voorgeschreven in de  e-mailgedragslijn voor overheden.

De gemeenten die niet op tijd hadden geantwoord, hebben na drie weken allemaal nog steeds geen antwoord gestuurd. Het gaat om de gemeenten Súdwest-Fryslân, Weststellingwerf, Opsterland, Ooststellingwerf en Tytsjerksteradiel. Met een percentage van 28% dat na drie weken nog steeds geen antwoord heeft gestuurd, ligt dit percentage aanzienlijk hoger dan gemiddeld in Nederland (13%).

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Friesland:

Drenthe

In de provincie Drenthe hebben elf van de twaalf gemeenten (92%) een e-mailadres op hun website staan. Daarmee behalen ze het hoogste percentage van Nederland. 

Alleen de gemeente Assen vermeldt geen e-mailadres op de website. Via het contactformulier is het echter wel mogelijk om een eenvoudige vraag te stellen zonder verplicht onnodige informatie te moeten delen. Op het gebied van privacy levert dit dus geen barrières op. 

De gemeenten Aa en Hunze, Assen, De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe verstuurden geen ontvangstbevestiging. Hierdoor komt het percentage gemeenten die geen ontvangstbevestiging sturen op 42%, wat hoger is dan gemiddeld. 

Op gebied van responstijd op een eenvoudige vraag presteert de provincie Drenthe slechts iets beter dan gemiddeld in Nederland. Dit houdt in dat 25% van de gemeenten te laat antwoord. Bovendien hebben al deze gemeenten die na drie weken nog steeds niet had geantwoord. Het betreft de gemeenten Midden-Drenthe, Tynaarlo en Westerveld.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Drenthe:

Overijssel

In de provincie Overijssel hebben zes van de vijfentwintig gemeenten geen e-mailadres op hun website vermeldt. Met een percentage van 24% ligt dat net onder het landelijk gemiddelde van 25%.

Bij drie van de zes gemeenten zonder e-mailadres is het bij het contactformulier ook voor het stellen van een eenvoudige vraag verplicht om onnodige persoonlijke informatie te delen. Op het gebied van privacy levert dit dus mogelijk barrières op. Het gaat hierbij om Zwolle, Hardenberg en Ommen.

De gemeenten Kampen, Haaksbergen, Olst-Wijhe, Steenwijkerland en Zwartewaterland hebben geen ontvangstbevestiging gestuurd. Hierdoor komt het percentage gemeenten die geen ontvangstbevestiging hebben gestuurd uit op 20% en stuurden gemeenten in Overijssel het vaakst een ontvangstbevestiging van Nederland.

In Overijssel is er relatief vaak op tijd gereageerd op eenvoudige vragen per mail. Tweeëntwintig gemeenten (88%) hebben binnen twee werkdagen gereageerd. Alleen in de provincie Groningen lag dit percentage hoger. Twee andere gemeenten reageerden binnen één week en één andere gemeente reageerde binnen twee weken. Daarmee is Overijssel samen met Groningen de enige provincie waarin alle gemeenten per mail hebben gereageerd op een eenvoudige vraag.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Overijssel:

Utrecht

In de provincie Utrecht hebben zeven van de zesentwintig gemeenten geen e-mailadres op hun website vermeldt. Met een percentage van 27% ligt dat net boven het landelijk gemiddelde van 25%.

Bij zes van de zeven gemeenten zonder e-mailadres is het bij het contactformulier ook voor het stellen van een eenvoudige vraag verplicht om onnodige persoonlijke informatie te delen. Het gaat hierbij om Bunschoten, IJsselstein, Soest, Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Hierdoor zijn er bij maar liefst 23% van de Utrechtse gemeenten mogelijk barrières op het gebied van privacy.

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Rhenen, Veenendaal en Vijfheerenland hebben geen ontvangstbevestiging gestuurd. Hierdoor ligt het percentage gemeenten die geen ontvangstbevestiging hebben gestuurd met 35% net iets onder het landelijk gemiddelde.

In Utrecht is er relatief vaak op tijd gereageerd op een eenvoudige vraag per mail. 85% van de gemeenten heeft binnen twee werkdagen gereageerd. Alleen in de provincies Groningen en Overijssel lag dit percentage hoger.

Het percentage van gemeenten die na drie weken nog steeds niet hebben geantwoord, ligt met 12% net iets lager dan het landelijk gemiddelde van 13%. Het betreft de gemeenten De Ronde Venen, Bunnik en Soest.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Utrecht:

Flevoland

In de provincie Flevoland heeft één van de zes gemeenten gemeenten geen e-mailadres op hun website vermeldt. Met een percentage van 17% ligt dat onder het landelijk gemiddelde van 25%.

In de gemeente Almere, waar geen e-mailadres op de website staat, is het echter ook voor het stellen van een eenvoudige vraag verplicht om (ook indien onnodig) je adres te delen. Op het gebied van privacy levert dit dus mogelijk barrières op.

De gemeenten Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde hebben geen ontvangstbevestiging gestuurd. Hierdoor is het percentage gemeenten die geen ontvangstbevestiging hebben gestuurd met 67% het hoogste in Nederland.

Ook met niet op tijd antwoorden (50% van de gemeenten) en na drie weken nog steeds geen antwoord hebben gestuurd (33%) komt Flevoland als slechtst presterende provincie uit de bus.

De gemeenten Noordoostpolder, Almere, Lelystad hebben op tijd geantwoord en de gemeente Dronten heeft binnen één week geantwoord. De gemeenten Zeewolde en Urk hebben beide na drie weken nog niet geantwoord.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Flevoland:

Gelderland

In de provincie Gelderland heeft 10 van de 50 gemeenten geen e-mailadres op hun website vermeldt. Met een percentage van 22% ligt dat onder het landelijk gemiddelde van 25%.

Bij 5 van de 10 gemeenten zonder e-mailadres is het bij het contactformulier ook voor het stellen van een eenvoudige vraag verplicht om onnodige persoonlijke informatie te delen. Het gaat hierbij om Arnhem, Nijmegen, Montferland,  Rheden en Scherpenzeel. Hierdoor zijn er bij 10% van de Gelderse gemeenten mogelijk barrières op het gebied van privacy.

52% van de gemeenten in Gelderland heeft geen ontvangstbevestiging gestuurd. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde van 37%. Het gaat o.a. om de gemeenten Aalten, Berg en Dal, Beuningen, Doetinchem, Druten, Ede, Elburg, Ermelo, Harderwijk , Heumen, Lochem, Neder-Betuwe, Nijkerk, Nijmegen, Nunspeet, Oost-Gelre, Putten, Rozendaal, Tiel, Voorst, Wageningen, West-Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen, Winterswijk, Zaltbommel. 

In Gelderland wordt er minder vaak tijdig gereageerd op een eenvoudige vraag per mail. 68% van de gemeenten heeft binnen twee werkdagen gereageerd, wat lager uitvalt dan het landelijk gemiddelde (71%).

Het percentage van gemeenten die na drie weken nog steeds niet hebben geantwoord, ligt met 12% net iets lager dan het landelijk gemiddelde van 13%. Het betreft de gemeenten Aalten, Ermelo, Nunspeet, Wijchen en West Maas en Waal.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Gelderland:

Noord-Holland

Rectificatie

In een eerdere versie van deze onderzoeksresultaten is de gemeente Stede Broec ten onrechte genoemd als een van de gemeenten die na drie weken nog steeds niet hadden geantwoord.

Onze vraag was namelijk verstuurd op 5 juli 2022 om 14:41 uur en na 20 minuten is er vanuit de gemeente al een mail teruggestuurd (op 5 juli 2022 om 15:01 uur).

Het percentage van gemeenten die na drie weken nog steeds niet hebben geantwoord, is aangepast naar 16% (voorheen 18%)

In de provincie Noord-Holland heeft 13 van de 44 gemeenten geen e-mailadres op hun website vermeldt. Met een percentage van 30% ligt dat boven het landelijk gemiddelde van 25%. Alleen in de provincie Zuid-Holland zijn er meer gemeenten die geen e-mailadres vermelden.

Bij 5 van de 13 gemeenten zonder e-mailadres is het bij het contactformulier ook voor het stellen van een eenvoudige vraag verplicht om onnodige persoonlijke informatie te delen. Het gaat hierbij om Heemstede, Hilversum, Hollands Kroon, Schagen en Bloemendaal. Hierdoor zijn er bij 10% van de Noord-Hollandse gemeenten mogelijk barrières op het gebied van privacy.

41% van de gemeenten in Noord-Holland heeft geen ontvangstbevestiging gestuurd. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde van 37%. Het gaat o.a. om de gemeenten Haarlem, Wormerland, Drechterland, Huizen, Landsmeer, Opmeer, Stede Broec, Waterland, Blaricum, Edam-Volendam, Koggenland, Medemblik, Purmerend, Zandvoort, Hilversum, Hollands Kroon, Alkmaar en Enkhuizen.

In Noord-Holland wordt er minder vaak tijdig gereageerd op een eenvoudige vraag per mail. 64% van de gemeenten heeft binnen twee werkdagen gereageerd, wat lager uitvalt dan het landelijk gemiddelde (71%).

Het percentage van gemeenten die na drie weken nog steeds niet hebben geantwoord, ligt met 16% hoger dan het landelijk gemiddelde van 13%. Het betreft de gemeenten Waterland, Diemen, Uitgeest, Zandvoort, Heemstede, Amsterdam en Aalsmeer.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Groningen:Noord-Holland

Zuid-Holland

In de provincie Zuid-Holland heeft bijna de helft van alle gemeenten geen e-mailadres op hun website vermeldt. Met een percentage van 46% ligt dat ver boven het landelijk gemiddelde van 25%. Zuid-Holland steekt hiermee ver boven alle andere provincies uit.

Bij maar liefst dertien van de vierentwintig gemeenten zonder e-mailadres is het bij het contactformulier ook voor het stellen van een eenvoudige vraag verplicht om onnodige persoonlijke informatie te delen. Het gaat hierbij om Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Lansingerland, Leiden, Oegstgeest, Papendrecht, Rotterdam, ‘s-Gravenhage, Schiedam, Vlaardingen, Waddinxveen, Zoetermeer en Zwijndrecht. Hierdoor zijn er bij maar liefst 26% van de Zuid-Hollandse gemeenten mogelijk barrières op het gebied van privacy, wederom het hoogste percentage van alle provincies.

35% van de gemeenten in Zuid-Holland heeft geen ontvangstbevestiging gestuurd. Dit ligt net onder het landelijk gemiddelde van 37%. Het gaat o.a. om de gemeenten Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Gorinchem, Katwijk, Leiderdorp, Molenlanden, Nieuwkoop, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rotterdam, Sliedrecht, Teylingen, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne en Zoeterwoude.

In Zuid-Holland is er relatief vaak op tijd gereageerd op een eenvoudige vraag per mail. 71% van de gemeenten heeft binnen twee werkdagen gereageerd, wat precies gelijk is aan het landelijk gemiddelde. 

Het percentage van gemeenten die na drie weken nog steeds niet hebben geantwoord, ligt met 12% net iets lager dan het landelijk gemiddelde van 13%. Het betreft de gemeenten Capelle aan den IJssel, Ridderkerk, Rotterdam, Teylingen, Vlaardingen en Nissewaard.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Zuid-Holland:

Zeeland

In de provincie Zeeland hebben ‘slechts’ twee van de dertien gemeenten geen e-mailadres op hun website vermeldt. Met een percentage van 15% ligt dat ruim onder het landelijk gemiddelde van 25%.

Bij de twee gemeenten zonder e-mailadres is het bij het contactformulier voor het stellen van een eenvoudige vraag niet verplicht om onnodige persoonlijke informatie te delen. Dit maakt Zeeland, naast de provincies Groningen en Drenthe, één van de weinige provincies waar men een eenvoudige vraag kan stellen zonder mogelijke barrières op het gebied van privacy.

62% van de gemeenten in Zeeland heeft geen ontvangstbevestiging gestuurd. Dit ligt ver boven het landelijk gemiddelde van 37%. Het gaat o.a. om de gemeenten Schouwen-Duiveland, Kapelle, Veere, Borsele, Hulst, Sluis, Noord-Beveland en Tholen.

In Zeeland is wordt relatief weinig op tijd gereageerd op een eenvoudige vraag per mail. 54% van de gemeenten heeft binnen twee werkdagen gereageerd, wat aanzienlijk lager is dan het landelijk gemiddelde (71%). Alleen in de provincie Flevoland lag dit percentage lager.

Het percentage van gemeenten die na drie weken nog steeds niet hebben geantwoord, ligt met 23,1% veel hoger dan het landelijk gemiddelde van 13%. Het betreft de gemeenten Reimerswaal, Goes en Terneuzen.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Zeeland:

Noord-Brabant

In de provincie Noord-Brabant hebben veertien van de zesenvijftig gemeenten geen e-mailadres op hun website vermeldt. Met een percentage van 25% ligt dat gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Bij zes van de veertien gemeenten zonder e-mailadres is het bij het contactformulier ook voor het stellen van een eenvoudige vraag verplicht om onnodige persoonlijke informatie te delen. Het gaat hierbij om Cranendonck, Deurne, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oosterhout, Son en Breugel en Tilburg. Hierdoor zijn er bij 11% van de Utrechtse gemeenten mogelijk barrières op het gebied van privacy.

De gemeenten Asten, Bestel, Bladel, Boekel, Boxtel, Eersel, Gemert-Bakel, Goirle, Halderberge, Laarbeek, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Oisterwijk, Reusel-De Mierden en Someren hebben geen ontvangstbevestiging gestuurd. Hierdoor ligt het percentage gemeenten die geen ontvangstbevestiging hebben gestuurd met 27% flink onder het landelijk gemiddelde van 37%. Daarmee is Noord-Brabant de derde provincie, achter Overijssel en Limburg, met de meest verstuurde ontvangstbevestigingen.

In Noord-Brabantis wordt relatief minder vaak op tijd gereageerd op een eenvoudige vraag per mail. 59% van de gemeenten heeft binnen twee werkdagen gereageerd, ver onder het landelijk gemiddelde van 71%. Alleen in de provincies Flevoland en Zeeland ligt dit percentage lager.

Het percentage van gemeenten dat na drie weken nog steeds niet heeft geantwoord, ligt met 11% net iets lager dan het landelijk gemiddelde van 13%. Het betreft de gemeenten Baarle-Nassau, Breda, Gemert-Bakel Laarbeek, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Son en Breugel, Tilburg en Veldhoven.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Noord-Brabant:

Limburg

In de provincie Limburg hebben vier van de eenendertig gemeenten geen e-mailadres op hun website vermeldt. Met een percentage van 13% ligt dit ruim onder net boven het landelijk gemiddelde van 25%.

Bij drie van de vier gemeenten zonder e-mailadres is het bij het contactformulier ook voor het stellen van een eenvoudige vraag verplicht om onnodige persoonlijke informatie te delen. Het gaat hierbij om de gemeenten Beek, Leudal en Maastricht. Hierdoor zijn er bij 10% van de Limburgse gemeenten mogelijk barrières op het gebied van privacy, minder dan het landelijk gemiddelde van 12%

De gemeenten Beesel, Bergen, Kerkrade, Mook en Middelaar, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul, en Venray hebben geen ontvangstbevestiging gestuurd. Hierdoor ligt het percentage gemeenten dat geen ontvangstbevestiging hebben gestuurd met 26% ver onder het landelijk gemiddelde, en is Limburg de tweede provincie achter Overijssel met de meest verstuurde ontvangstbevestigingen.

In Limburg wordt relatief vaak op tijd gereageerd op een eenvoudige vraag per mail. 81% van de gemeenten heeft binnen twee werkdagen gereageerd. Alleen in de provincies Utrecht, Groningen en Overijssel lag dit percentage hoger.

Het percentage van gemeenten die na drie weken nog steeds niet hebben geantwoord, ligt met 10% net iets lager dan het landelijk gemiddelde van 13%. Het betreft de gemeente Mook en Middelaar.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Limburg:

Onderzoeksverantwoording

In dit onderzoek is onderzocht of Nederlandse gemeenten per e-mail goed bereikbaar zijn. Als uitgangspunt is gekeken naar de e-mailgedragslijn voor overheden.

In eerste instantie zijn de websites van alle gemeenten bezocht om data te vergaren m.b.t. het kunnen e-mailen van een eenvoudige vraag. Hierbij is vastgelegd of er een e-mailadres en/of contactformulier aanwezig was.

De contactformulieren van alle gemeenten zijn vervolgens bekeken om vast te leggen of er voor het stellen van een simpele vraag onnodig verplicht persoonlijke gegevens gedeeld moeten worden (zoals een adres, geboortedatum, BSN of telefoonnummer).

Aan de hand van deze vergaarde data is in kaart gebracht bij welke gemeenten geen e-mailadres op de website aanwezig is. Ook is in kaart gebracht bij welke gemeenten je alleen per mail contact op kunt nemen d.m.v. een contactformulier, waarbij je vervolgens verplicht bent om onnodig persoonlijke gegevens te delen.

Volgens de e-mailgedragslijn voor overheden geldt het volgende m.b.t. de classificering ‘eenvoudige vraag’:

“Eenvoudige vragen hebben betrekking op bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, parkeerregels, vergunningprocedures, etc. Dit soort vragen dient binnen twee dagen te worden afgehandeld. “

Er is gekozen voor een vraag over de procedure m.b.t. het kunnen krijgen van mantelzorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), omdat dit een procedure is die bij elke gemeente bekend moet zijn.

De onderstaande mail, met als onderwerp ‘Vraag m.b.t. de verzorging van mijn broer’, is verstuurd naar alle gemeenten gestuurd vanuit de fictieve persoon Dorien Vos:

“Geachte heer/mevrouw,

Hopelijk kunt u mij helpen m.b.t. de situatie van mijn broer, die bij u in de gemeente woont, en op dit moment afhankelijk is van mantelzorg van familieleden. Omdat deze mantelzorg over een tijdje tijdelijk niet voldoende mogelijk zal zijn, ben ik op zoek naar een gepaste oplossing. Kunt u mij vertellen wat de precieze procedure is binnen de gemeente om het tijdelijke wegvallen van deze zorg op te vangen via de Wmo?

Met vriendelijke groet,

Dorien Vos”

De laatste stap van het onderzoek was het administreren van ontvangstbevestigingen en antwoorden.

Met betrekking tot de ontvangstbevestigingen is bijgehouden of gemeenten deze wel of niet of stuurden. Met betrekking tot de antwoorden is bijgehouden hoe lang het duurde om het antwoord te krijgen.