Skip to content

Onderzoek 2023

E-mailgedragslijn bij gemeenten

Gepubliceerd op woensdag 28 juni 2023

In dit onderzoek is door Pricon onderzocht of Nederlandse gemeenten per e-mail goed bereikbaar zijn. Als uitgangspunt is gekeken naar de e-mailgedragslijn voor overheden.      

Hierbij zijn onder andere de eventuele belemmeringen om een eenvoudige vraag te kunnen mailen en de responstijd van gemeenten (op een per mail ingediende eenvoudige vraag) in kaart gebracht. Lees hier de volledige onderzoeksverantwoording.

Dit onderzoek is aan de hand van dezelfde opzet uitgevoerd als ons onderzoek van 2022, zodat deze resultaten goed te vergelijken zijn. Bekijk ook de onderzoeksresultaten van 2024.

Over Pricon

Pricon is inmiddels al 30 jaar een van de grootste spelers binnen de Nederlandse klantenservicebranche.

Bedrijven en organisaties kunnen bij ons terecht voor onze telefoonservice, antwoordservice, storingsdienst of e-mailopvang met 24-uurs bereikbaarheid. Ook de gehele klantenservice uitbesteden blijkt voor veel van onze klanten de ideale oplossing.

Landelijke uitkomsten

Geen e-mailadres

Bij 24% van de gemeenten is geen e-mailadres aanwezig op de website. Dat is 1% minder dan vorig jaar. Bij deze gemeenten kun je daardoor alleen ‘per mail contact opnemen’ aan de hand van een contactformulier.

Privacy

Bij 8% van de gemeenten kun je alleen mailen via een contactformulier waarbij je verplicht bent om ook onnodig persoonlijke gegevens zoals adres, geboortedatum, of telefoonnummer te delen. Dat is 4% minder dan vorig jaar.

 

Geen ontvangstbevestiging

49% van de gemeenten stuurt geen ontvangstbevestiging als je een simpele vraag naar de gemeente mailt. Dat is 12% meer dan vorig jaar.

Volgens de e-mailgedragslijn voor overheden moeten gemeenten altijd een ontvangstbevestiging sturen bij een vraag die per e-mail binnenkomt.

Antwoord niet op tijd

32% van de gemeenten heeft na twee werkdagen geen antwoord gestuurd na het ontvangen van een simpele vraag. Dat is 3% meer dan vorig jaar.

Na drie weken nog geen antwoord

17% van de gemeenten heeft na drie weken nog steeds geen antwoord gestuurd na het mailen van een simpele vraag. Dat is 4% meer dan vorig jaar.

Overzicht responstijd

68% van de gemeenten heeft binnen twee werkdagen een antwoord gestuurd. Dat is 3% minder dan vorig jaar.

10% van de gemeenten heeft binnen één week een antwoord gestuurd. Dat is 2% meer dan vorig jaar.

4% van de gemeenten heeft binnen twee weken een antwoord gestuurd. Dat is 1% meer dan vorig jaar.

1% van de gemeenten heeft binnen drie weken een antwoord gestuurd. Dat is 1% minder dan vorig jaar.

17% van de gemeenten heeft na drie weken nog steeds geen antwoord gestuurd. Dat is 4% meer dan vorig jaar.

Verschillen tussen provincies

Geen e-mailadres

Bij 24% van de gemeenten is geen e-mailadres aanwezig op de website.

In de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Drenthe ligt dit percentage hoger dan gemiddeld.

In Zuid-Holland is, met een percentage van 44%, zelfs bijna in de helft van alle gemeenten geen e-mailadres aanwezig op de website.

De provincies Zeeland, Groningen en Limburg doen het het best als het gaat om het aanwezig zijn van een e-mailadres op de website.

Privacy

Bij 8% van de gemeenten kun je alleen mailen via een contactformulier waarbij je verplicht bent om ook onnodig persoonlijke gegevens zoals adres, geboortedatum, of telefoonnummer te delen.

In de provincies Flevoland (17%), Drenthe (17%), en Zuid-Holland (14%) ligt het percentage aanzienlijk hoger dan gemiddeld.

In de provincies Overijssel en Zeeland kun je in iedere gemeente een simpele vraag mailen, zonder daarbij ook onnodig persoonlijke gegevens te moeten delen.

Geen ontvangstbevestiging

Gemiddeld stuurt 49% van de gemeenten geen ontvangstbevestiging als je een simpele vraag mailt.

In de provincies Flevoland (67%), Noord-Holland (59%), Drenthe (58%), Utrecht (58%), Noord-Brabant (54%), Gelderland (53%), Friesland (50%), en Groningen (50%) sturen gemeenten vaker dan gemiddeld geen ontvangstbevestiging.

In de provincies Zeeland (46%), Overijssel (44%), Zuid-Holland (38%), en Limburg (26%) sturen gemeenten minder vaak dan gemiddeld geen ontvangstbevestiging.

Volgens de e-mailgedragslijn voor overheden moeten gemeenten altijd een ontvangstbevestiging sturen bij een vraag die per e-mail binnenkomt.

Antwoord niet op tijd

Gemiddeld antwoordt 33% van de gemeenten niet tijdig genoeg op een simpele vraag per mail.

In de provincies Flevoland (50%), Utrecht (50%), Gelderland (39%), Noord-Brabant (36%), Zuid-Holland (34%) en Friesland (33%) ligt dit percentage hoger dan gemiddeld.

In de provincies Limburg (29%), Drenthe (25%), Overijssel (24%), Noord-Holland (23%), Zeeland (23%) en Groningen (10%) ligt dit percentage lager dan gemiddeld.

Na drie weken nog geen antwoord

17% van de gemeenten heeft na drie weken nog steeds geen antwoord gestuurd na het mailen van een simpele vraag.

In de provincies Flevoland (50%), Utrecht (27%), Gelderland (26%), Friesland (22%), Overijssel (20%) en Noord-Brabant (18%) ligt dit percentage hoger dan gemiddeld.

In de provincies Noord-Holland (14%), Limburg (13%), Zuid-Holland (10%), Drenthe (8%) en Zeeland (8%) ligt dit percentage lager dan gemiddeld.

Groningen is de enige provincie waar elke gemeente binnen drie weken heeft geantwoord.

Uitkomsten per provincie

Groningen

In de provincie Groningen hebben negen van de tien gemeenten (90%) een e-mailadres op de website vermeld, wat aanzienlijk hoger is dan het landelijk gemiddelde van 76%. Met een score van 90% heeft Groningen dezelfde score als vorig jaar.

De gemeente Groningen is de enige gemeente binnen de provincie waar geen e-mailadres op de website staat vermeld. Via het contactformulier is het echter wel verplicht om je adresgegevens te delen bij het stellen van een eenvoudige vraag. Dit was vorig jaar ook al het geval. Op het gebied van privacy levert dit dus barrières op.

De gemeenten Midden-Groningen, Westerwolde, Westerkwartier, Stadskanaal en Pekela verstuurden geen ontvangstbevestiging. Hierdoor komt het percentage gemeenten die geen ontvangstbevestiging sturen op 50%. Dit is net onder het Nederlands gemiddelde van 49%. Met een score van 50%, doet Groningen het 20% slechter dan vorig jaar.

Op gebied van responstijd (op een eenvoudige vraag) presteert de provincie Groningen het beste van Nederland. Slechts 10% van gemeenten antwoordt niet binnen twee werkdagen op een eenvoudige vraag. Bovendien is er geen gemeente die na drie weken nog steeds niet had geantwoord. Hiermee evenaren ze hun score van vorig jaar, en is Groningen de enige provincie waarbij elke gemeente antwoord heeft gegeven.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Groningen:

Friesland

In de provincie Friesland hebben vijftien van de achttien gemeenten (83%) een e-mailadres op hun website vermeld, terwijl dit vorig jaar nog 89% was. Met 83% ligt Friesland ruim boven het landelijk gemiddelde van 76%.

 
De gemeenten de Fryske Marren, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân zijn de enige gemeenten waar er geen e-mailadres op de website vermeld staat. Daarbij verplichten de Fryske Marren en Súdwest-Fryslân ook bij het contactformulier (ook voor het stellen van een eenvoudige vraag) onnodige informatie te delen. Dit was vorig jaar alleen nog bij Súdwest-Fryslân het geval. Op het gebied van privacy levert dit dus mogelijk barrières op.

50% van de gemeenten in Friesland heeft geen ontvangstbevestiging gestuurd, wat gelijk is aan de score van vorig jaar. Dit ligt net boven het landelijk gemiddelde van 49%. Het gaat om de gemeenten Ameland, Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Schiermonnikoog, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Waadhoeke en Weststellingwerf.

In Friesland hebben gemeenten minder vaak dan gemiddeld op tijd geantwoord op een eenvoudige vraag. 67% van de gemeenten heeft binnen twee werkdagen een antwoord gestuurd, terwijl dit vorig jaar nog 72% was. Met deze score ligt Friesland net onder het landelijk gemiddelde van 68%.

Van de gemeenten die niet op tijd hadden geantwoord, hebben vier gemeenten na drie weken nog steeds geen antwoord gestuurd. Het gaat om de gemeenten Terschelling, Vlieland, Waadhoeke en Weststellingwerf. Dat is één gemeente minder dan vorig jaar. Met een percentage van 22% dat na drie weken nog steeds geen antwoord heeft gestuurd, ligt dit percentage boven het Nederlands gemiddelde (17%).

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Friesland:

Drenthe

In de provincie Drenthe hebben negen van de twaalf gemeenten (75%) een e-mailadres op hun website staan. Dat is er één minder dan vorig jaar. Daarmee zitten ze net onder het Nederlands gemiddelde (76%).

De gemeenten Assen, Emmen en Tynaarlo vermelden geen e-mailadres op de website. Via het contactformulier is het bij Emmen en Tynaarlo echter niet mogelijk om een eenvoudige vraag te stellen zonder verplicht onnodige informatie te moeten delen. Vorig jaar was dit bij geen enkele gemeente het geval. Op het gebied van privacy levert dit dus barrières op.

De gemeenten Aa en Hunze, Assen, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe en Noordenveld verstuurden geen ontvangstbevestiging. Hierdoor komt het percentage gemeenten die geen ontvangstbevestiging sturen op 58%, wat hoger is dan gemiddeld. Vorig jaar was dit 42%. Alleen Noord-Holland en Flevoland deden dit slechter.

Op gebied van responstijd op een eenvoudige vraag presteert de provincie Drenthe beter dan gemiddeld in Nederland. Dit houdt in dat maar 25% van de gemeenten te laat antwoordt, terwijl het Nederlands gemiddelde op 32% zit. Vorig jaar had Drenthe ook een score van 25%.

De enige gemeente die na drie weken nog niet had geantwoord is de gemeente Noordenveld. Met een percentage van 8% deden alleen Zeeland en Groningen het procentueel beter.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Drenthe:

Overijssel

In de provincie Overijssel hebben vier van de vijfentwintig gemeenten geen e-mailadres op hun website vermeldt. Dat zijn er twee minder dan vorig jaar. Met een percentage van 16% ligt dat ruim onder het landelijk gemiddelde van 24%.

Bij deze vier gemeenten kan je het contactformulier invullen zonder dat je verplicht wordt om onnodige informatie te delen. Dit was vorig jaar ook zo. Daarmee is Overijssel samen met Zeeland de enige provincie waarbij gemeenten met alleen een contactformulier geen onnodige informatie verplicht hoeven in te vullen.

De gemeenten Almelo, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Kampen, Losser, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Raalte, Steenwijkerland en Zwartewaterland hebben geen ontvangstbevestiging gestuurd. Hierdoor komt het percentage gemeenten die geen ontvangstbevestiging hebben gestuurd uit op 44%. Dat is een stijging van maar liefst 24%. Dit is 5% onder het Nederlands gemiddelde (49%).

In Overijssel is er relatief vaak op tijd gereageerd op eenvoudige vragen per mail. Negentien gemeenten (76%) hebben binnen twee werkdagen gereageerd. Dit was vorig jaar nog 88%. Alleen in de provincies Zeeland, Noord-Holland en Groningen lag dit percentage hoger.

Van de zes gemeenten die na twee werkdagen niet reageerden, hebben echter vijf gemeenten na drie weken nog niet gereageerd. Dat is een flinke verandering, omdat vorig jaar elke gemeente in Overijssel had gereageerd. Het gaat om de gemeenten Kampen, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Raalte en Rijssen-Holten.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Overijssel:

Utrecht

In de provincie Utrecht hebben zes van de zesentwintig gemeenten geen e-mailadres op hun website vermeld. Dat is er één minder dan vorig jaar. Met een percentage van 23% ligt het net onder het landelijk gemiddelde van 24%.

Bij twee van de zes gemeenten zonder e-mailadres is het bij het contactformulier ook voor het stellen van een eenvoudige vraag verplicht om onnodige persoonlijke informatie te delen. Het gaat hierbij om Bunschoten en Zeist. Hierdoor zijn er bij 8% van de Utrechtse gemeenten mogelijk barrières op het gebied van privacy. Dat is een flinke daling van 15%. De score van Utrecht is gelijk aan het Nederlands gemiddelde.

De gemeenten Amersfoort, De Bilt, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Vijfheerenland, Wijk bij Duurstede, Woudenberg en IJsselstein hebben geen ontvangstbevestiging gestuurd. Hierdoor ligt het percentage gemeenten die geen ontvangstbevestiging hebben gestuurd met maar liefst 58% flink hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit was vorig jaar nog 35%.

In Utrecht heeft de helft van alle gemeenten binnen twee werkdagen gereageerd op een mail. Daarmee doet Utrecht het samen met Flevoland procentueel het slechtst van alle provincies. Vorig jaar reageerde nog 85% van alle gemeenten, wat een daling van 35% inhoudt.

Het percentage van gemeenten die na drie weken nog steeds niet heeft geantwoord, ligt met 27% flink hoger dan het landelijk gemiddelde van 17%. Dit was vorig jaar nog 12%. Het betreft de gemeenten Houten, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Soest, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Utrecht:

Flevoland

In de provincie Flevoland heeft één van de zes gemeenten gemeenten geen e-mailadres op hun website vermeld. Dat is hetzelfde als vorig jaar. Met een percentage van 17% ligt dat onder het landelijk gemiddelde van 24%.

In de gemeente Almere, waar geen e-mailadres op de website staat, is het echter ook voor het stellen van een eenvoudige vraag verplicht om (ook indien onnodig) je adres te delen. Dit was vorig jaar ook het geval. Op het gebied van privacy levert dit dus mogelijk barrières op.

De gemeenten Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde hebben geen ontvangstbevestiging gestuurd. Dit zijn precies dezelfde gemeenten als vorig jaar. Hierdoor is het percentage gemeenten die geen ontvangstbevestiging hebben gestuurd met 67% het hoogste in Nederland.

Ook met niet op tijd antwoorden (50% van de gemeenten) en na drie weken nog steeds geen antwoord hebben gestuurd (50%) komt Flevoland procentueel als slechtst presterende provincie uit de bus. Vorig jaar had 33% van de gemeenten na drie weken niet geantwoord.

De gemeenten Almere, Urk en Zeewolde hebben binnen twee werkdagen geantwoord. De gemeenten Dronten, Lelystad en Noordoostpolder hebben na drie weken nog niet gereageerd.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Flevoland:

Gelderland

In de provincie Gelderland heeft negen van de eenenvijftig gemeenten geen e-mailadres op hun website vermeld. Dat is er één minder dan vorig jaar. Met een percentage van 18% ligt dat onder het landelijk gemiddelde van 24%.

Bij vier van de negen gemeenten zonder e-mailadres is het bij het contactformulier ook voor het stellen van een eenvoudige vraag verplicht om onnodige persoonlijke informatie te delen. Dat is één gemeente minder dan vorig jaar. Het gaat hierbij om Arnhem, Montferland, Rheden en Scherpenzeel. Hierdoor zijn er bij 8% van de Gelderse gemeenten mogelijk barrières op het gebied van privacy, wat 2% minder is dan vorig jaar. Met een score van 8% zitten ze gelijk aan het landelijk gemiddelde.

53% van de gemeenten in Gelderland heeft geen ontvangstbevestiging gestuurd. Dat is 1% meer dan vorig jaar. Dit ligt net boven het landelijk gemiddelde van 49%. Het gaat o.a. om de gemeenten Barneveld, Berg en Dal, Berkelland, Beuningen, Brummen, Doesburg, Doetinchem, Druten, Ede, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Heumen, Lingewaard, Neder-Betuwe, Nijkerk, Nijmegen, Nunspeet, Oost-Gelre, Putten, Rozendaal, Voorst, Wageningen, West Maas en Waal, Wijchen, Winterswijk, Zutphen.

In Gelderland wordt er minder vaak tijdig gereageerd op een eenvoudige vraag per mail. 61% van de gemeenten heeft binnen twee werkdagen gereageerd. Dit is een daling van 7% ten opzichte van vorig jaar. Met 61% valt Gelderland lager uit dan het landelijk gemiddelde (68%).

Het percentage van gemeenten die na drie weken nog steeds niet hebben geantwoord, ligt met 26% flink hoger dan het landelijk gemiddelde van 17%. Dat is ook een flinke stijging van 14%. Het betreft de gemeenten Barneveld, Berg en Dal, Brummen, Doesburg, Doetinchem, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Neder-Betuwe, Nijmegen, Rozendaal, Wijchen.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Gelderland:

Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland heeft zestien van de vierenveertig gemeenten geen e-mailadres op hun website vermeld. Met een percentage van 36% ligt dat flink boven het landelijk gemiddelde van 24%. Dit was vorig jaar nog 30%. Alleen in de provincie Zuid-Holland zijn er meer gemeenten die geen e-mailadres vermelden.

Bij twee van de zestien gemeenten zonder e-mailadres is het bij het contactformulier ook voor het stellen van een eenvoudige vraag verplicht om onnodige persoonlijke informatie te delen. Het gaat hierbij om Amsterdam en Schagen. Vorig jaar waren dit nog vijf gemeenten. Hierdoor zijn er bij 5% van de Noord-Hollandse gemeenten mogelijk barrières op het gebied van privacy. Alleen Overijssel en Zeeland doen dit beter.

59% van de gemeenten in Noord-Holland heeft geen ontvangstbevestiging gestuurd. Dat is maar liefst 18% meer dan vorig jaar. Dit ligt flink boven het landelijk gemiddelde van 49%. Het gaat o.a. om de gemeenten Alkmaar, Bergen (NH.), Castricum, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Heemskerk, Heiloo, Hoorn, Huizen, Koggenland, Landsmeer, Laren (NH.), Medemblik, Oostzaan, Opmeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Stede Broec, Texel, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort.

In Noord-Holland wordt vaak tijdig gereageerd op een eenvoudige vraag per mail. 77% van de gemeenten heeft binnen twee werkdagen gereageerd, wat flink hoger is dan het landelijk gemiddelde (68%). Dit is een flinke verbetering, aangezien vorig jaar maar 64% van de gemeenten binnen twee werkdagen reageerden. Alleen de provincie Groningen doet dit procentueel beter.

Het percentage van gemeenten die na drie weken nog steeds niet hebben geantwoord, ligt met 16% net iets lager dan het landelijk gemiddelde van 17%. Dat is dezelfde score als vorig jaar. Het betreft de gemeenten Diemen, Drechterland, Enkhuizen, Oostzaan, Velsen en Wormerland.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Groningen:Noord-Holland

Zuid-Holland

In de provincie Zuid-Holland heeft iets minder dan de helft van alle gemeenten geen e-mailadres op hun website vermeldt. Met een percentage van 44% ligt dat ver boven het landelijk gemiddelde van 24%. Zuid-Holland steekt hiermee ver boven alle andere provincies uit. Desondanks is deze score 2% lager dan vorig jaar.

Bij zeven van de tweeëntwintig gemeenten zonder e-mailadres is het bij het contactformulier ook voor het stellen van een eenvoudige vraag verplicht om onnodige persoonlijke informatie te delen. Het gaat hierbij om ‘s-Gravenhage, Lansingerland, Leiden, Rotterdam, Vlaardingen, Waddinxveen en Zoetermeer. Dat zijn zes gemeenten minder dan vorig jaar, en dat is een daling van 12%. Hierdoor zijn er bij 14% van de Zuid-Hollandse gemeenten mogelijk barrières op het gebied van privacy. Dit is net boven het Nederlands gemiddelde van 8%.

38% van de gemeenten in Zuid-Holland heeft geen ontvangstbevestiging gestuurd. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Dit ligt flink onder het landelijk gemiddelde van 49%. Het gaat o.a. om de gemeenten Goeree-Overflakkee, Gorinchem, Hoeksche Waard, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Molenlanden, Nieuwkoop, Nissewaard, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorne aan Zee, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoeterwoude.

In Zuid-Holland is er iets minder vaak op tijd gereageerd op een eenvoudige vraag per mail. 66% van de gemeenten heeft binnen twee werkdagen gereageerd, wat net onder het landelijk gemiddelde ligt (68%). Dat is 5% minder dan vorig jaar.

Het percentage van gemeenten die na drie weken nog steeds niet hebben geantwoord, ligt met 10% net iets lager dan het landelijk gemiddelde van 17%. Ten opzichte van de score van vorig jaar is er een daling van 2%. Het betreft de gemeenten Leiderdorp, Molenlanden, Nissewaard, Voorne aan Zee en Waddinxveen.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Zuid-Holland:

Zeeland

In de provincie Zeeland heeft ‘slechts’ één van de dertien gemeenten geen e-mailadres op hun website vermeld. Vorig jaar waren het er nog twee. Met een percentage van 8% ligt dat ruim onder het landelijk gemiddelde van 24%.

Bij die gemeente zonder e-mailadres, de gemeente Terneuzen, is het bij het contactformulier voor het stellen van een eenvoudige vraag niet verplicht om onnodige persoonlijke informatie te delen. Dit was vorig jaar ook het geval. Dit maakt Zeeland, naast de provincie Overijssel, de enige provincie waar men een eenvoudige vraag kan stellen zonder mogelijke barrières op het gebied van privacy tegen te komen.

46% van de gemeenten in Zeeland heeft geen ontvangstbevestiging gestuurd. Dat was vorig jaar 62%, dus dat is een daling van maar liefst 16%. Dit ligt onder het landelijk gemiddelde van 49%. Het gaat o.a. om de gemeenten Borsele, Hulst, Kapelle, Schouwen-Duiveland, Sluis en Tholen.
In Zeeland heeft 69% van de gemeenten binnen twee werkdagen eenvoudige vraag per mail gereageerd. Dit was vorig jaar 54%, wat een stijging inhoudt van 15%. Dit ligt net onder het landelijk gemiddelde (68%).

Het percentage van gemeenten die na drie weken nog steeds niet hebben geantwoord, ligt met 8% flink lager dan het landelijk gemiddelde van 17%. Dit was vorig jaar 23%, wat een daling betekent van 15%. Het betreft de gemeente Sluis. Alleen Groningen deed het beter.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Zeeland:

Noord-Brabant

In de provincie Noord-Brabant hebben dertien van de zesenvijftig gemeenten geen e-mailadres op hun website vermeldt. Dat is er één minder dan vorig jaar. Met een percentage van 23% ligt dat net onder het landelijk gemiddelde (24%).

Bij vier van de dertien gemeenten zonder e-mailadres is het bij het contactformulier ook voor het stellen van een eenvoudige vraag verplicht om onnodige persoonlijke informatie te delen. Het gaat hierbij om Deurne, Nuenen, Oosterhout en Son en Breugel. Hierdoor zijn er bij 7% van de Noord-Brabantse gemeenten mogelijk barrières op het gebied van privacy. Dat is een daling van 4%.

De gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Asten, Baarle-Nassau, Bernheze, Bladel, Boekel, Boxtel, Breda, Drimmelen, Dongen, Eersel, Geldrop-Mierlo, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Heeze-Leende, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Maashorst, Meierijstad, Reusel-De Mierden, Sint-Michielsgestel, Someren, Steenbergen, Tilburg, Veldhoven, Vught, Woensdrecht en Zundert hebben geen ontvangstbevestiging gestuurd. Hierdoor ligt het percentage gemeenten die geen ontvangstbevestiging hebben gestuurd met 54% boven het landelijk gemiddelde van 49%. Aangezien de score vorig jaar 27% was, is het aantal gemeenten dat geen ontvangstbevestiging heeft gestuurd verdubbeld.

In Noord-Brabant wordt er door 64% van de gemeenten op tijd gereageerd op een eenvoudige vraag per mail. Vorig jaar was er een score van 59%, wat een stijging van 5% inhoudt. Dit ligt net boven het landelijk gemiddelde van 68%.

Het percentage van gemeenten dat na drie weken nog steeds niet heeft geantwoord, ligt met 18% net iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 17%. Dat is 7% hoger dan vorig jaar. Het betreft de gemeenten Boxtel, Breda, Dongen, Heeze-Leende, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, Steenbergen, Son en Breugel, Tilburg en Vught.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Noord-Brabant:

Limburg

In de provincie Limburg hebben vier van de eenendertig gemeenten geen e-mailadres op hun website vermeldt. Dat zijn er evenveel als vorig jaar. Met een percentage van 13% ligt dit ruim onder het landelijk gemiddelde van 24%. Alleen Groningen en Zeeland doen dit beter.

Bij twee van de vier gemeenten zonder e-mailadres is het bij het contactformulier ook voor het stellen van een eenvoudige vraag verplicht om onnodige persoonlijke informatie te delen. Dat is er één minder dan vorig jaar. Het gaat hierbij om de gemeenten Beek en Leudal. Hierdoor zijn er bij 7% van de Limburgse gemeenten mogelijk barrières op het gebied van privacy, net minder dan het landelijk gemiddelde van 8%.

De gemeenten Beesel, Bergen, Gulpen-Wittem, Horst aan de Maas, Kerkrade, Mook en Middelaar, Simpelveld en Venray hebben geen ontvangstbevestiging gestuurd. Hierdoor ligt het percentage gemeenten dat geen ontvangstbevestiging hebben gestuurd met 26% ver onder het landelijk gemiddelde van 49%. Dat is dezelfde score als vorig jaar. Limburg is daarmee de provincie met de meest verstuurde ontvangstbevestigingen.

In Limburg wordt redelijk vaak op tijd gereageerd op een eenvoudige vraag per mail. 71% van de gemeenten heeft binnen twee werkdagen gereageerd, wat 10% minder is dan vorig jaar. Met 71% ligt Limburg net boven het Nederlands gemiddelde (68%).

Het percentage van gemeenten die na drie weken nog steeds niet hebben geantwoord, ligt met 13% iets lager dan het landelijk gemiddelde van 17%. Het betreft de gemeenten Beekdaelen, Mook en Middelaar, Roermond en Simpelveld. Dat is 3% minder dan vorig jaar.

Vorige slide
Volgende slide
Responstijden in de Provincie Limburg:

Onderzoeksverantwoording

In dit onderzoek is onderzocht of Nederlandse gemeenten per e-mail goed bereikbaar zijn. Als uitgangspunt is gekeken naar de e-mailgedragslijn voor overheden.

In eerste instantie zijn de websites van alle gemeenten bezocht om data te vergaren m.b.t. het kunnen e-mailen van een eenvoudige vraag. Hierbij is vastgelegd of er een e-mailadres en/of contactformulier aanwezig was.

Vervolgens zijn de contactformulieren van alle gemeenten bekeken om vast te leggen of er voor het stellen van een simpele vraag onnodig verplicht persoonlijke gegevens gedeeld moeten worden (zoals een adres, geboortedatum, BSN of telefoonnummer).

Aan de hand van deze vergaarde data is in kaart gebracht bij welke gemeenten geen e-mailadres op de website aanwezig is. Ook is in kaart gebracht bij welke gemeenten je alleen per mail contact op kunt nemen d.m.v. een contactformulier, waarbij je vervolgens verplicht bent om onnodig persoonlijke gegevens te delen.

Volgens de e-mailgedragslijn voor overheden geldt het volgende m.b.t. de classificering ‘eenvoudige vraag’:

“Eenvoudige vragen hebben betrekking op bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, parkeerregels, vergunningprocedures, etc. Dit soort vragen dient binnen twee dagen te worden afgehandeld. “

Er is gekozen voor een vraag over de procedure m.b.t. het kunnen ontvangen van jeugdzorg, omdat dit een procedure is die bij elke gemeente bekend moet zijn.

De onderstaande mail, met als onderwerp ‘Vraag voor de gemeente’, is naar alle gemeenten gestuurd vanuit de fictieve persoon Melissa Smits:

“Beste gemeente [naam gemeente],

Ik heb een vraag m.b.t. mijn gezinssituatie. Ik maak mij namelijk zorgen over mijn zoon, omdat hij erg eenzaam is. Hij heeft geen vrienden op school, is alleen maar op zijn kamer en spijbelt soms. Helaas is deze situatie al lange tijd gaande, en ik denk dat hij hulp nodig heeft. Wat is de precieze procedure bij de gemeente om hulp te ontvangen voor mijn zoon?

Met vriendelijke groet,

Melissa Smits”

De laatste stap van het onderzoek was het administreren van ontvangstbevestigingen en antwoorden.

Met betrekking tot de ontvangstbevestigingen is bijgehouden of gemeenten deze wel of niet of stuurden. Met betrekking tot de antwoorden is bijgehouden hoe lang het duurde om het antwoord te krijgen.